• Zdania okolicznikowe przyczyny (Kausalsätze) – spójniki

    Zdania okolicznikowe przyczyny (der Kausalsatz) to zdania, w których podajemy przyczynę, powód lub motyw. Odpowiadają one na pytania: – aus welchem Grund? – z jakiego powodu?– warum? – dlaczego?– weshalb? – dlaczego?– weswegen? – dlaczego?– wieso? – dlaczego?– wozu? – po…