• Zdania okolicznikowe przyczyny (Kausalsätze) – spójniki

    Zdania okolicznikowe przyczyny (der Kausalsatz) to zdania, w których podajemy przyczynę, powód lub motyw. Odpowiadają one na pytania: – aus welchem Grund? – z jakiego powodu? – warum? – dlaczego? – weshalb? – dlaczego? – weswegen? – dlaczego? – wieso? –…