• Czasowniki łączące się z celownikiem (Dativ–Ergänzung)

    W poprzednim poście umówiliłam dopełnienie w mianowniku. Link to tego wpisu znajdziesz tutaj.Wymieniłam w nim również najcześciej występujące czasowniki z mianownikiem, czasowniki łączące się z bezosobowym „es“ oraz te, które odmieniają się wyłącznie w 3 osobie liczby pojedyneczej. Jeśli jeszcze…

  • Czasowniki łączące się z mianownikiem (Nominativ-Ergänzung)

    W języku niemieckim wiele czasowników poza podmiotem potrzebuje dopełnienia po to, by zdanie było kompletne. Czym jest dopełnienie (das Objekt / die Satzergänzung)? – to uzupełnianie (dopełnianie) treści wyrazów, najczęściej czasownika – występuje w formie rzeczownika, czasownika lub zaimka –…

  • Zdania okolicznikowe przyczyny (Kausalsätze) – spójniki

    Zdania okolicznikowe przyczyny (der Kausalsatz) to zdania, w których podajemy przyczynę, powód lub motyw. Odpowiadają one na pytania: – aus welchem Grund? – z jakiego powodu? – warum? – dlaczego? – weshalb? – dlaczego? – weswegen? – dlaczego? – wieso? –…