Dzień Wszystkich Świętych po niemiecku: słówka, zwroty i idiomy

Już niebawem Dzień Wszystkich Świętych. W Niemczech około 30% ludności to protestanci i katolicy. Święto to (1. listopada) obchodzi się w niektórych landach inaczej. Szczególne znaczenie dzień ten ma w zachodnich oraz południowych terenach. To właśnie tam panuje głównie katolicyzm. Co ciekawe, dzień ten jest wolny od pracy tylko w niektórych landach, tj. Bawaria, Badenia-Wirtembergia, Kraj Saary, Nadrenia Palatynat oraz Nadrenia Północna-Westfalia. W tym czasie panuje cisza i nie organizuje się hucznych imprez. Oddaje się za to szacunek zmarłym. Tak jak i w Polsce, tak i w Niemczech panuje zwyczaj zapalania zniczy na grobach oraz składania wiązanek kwiatów.  W porównaniu do nas, Niemcy jednak nie mają w zwyczaju tłumnego odwiedzania cmentarzy.

W tym poście znajdziesz słownictwo związane z Dniem Wszystkich Świętych oraz ze śmiercią.

Allerheiligen – Dzień Wszystkich Świętych
zu Allerheiligen – na Wszystkich Świętych
Allerseelen – Zaduszki / Dzień zaduszny
der Friedhof (ö, -e) – cmentarz, cmentarzysko
der Kirchhof (ö, -e) – cmentarz przykościelny
das Grab (ä, er) – grób
die Urne (n) – urna
das Grablicht (er) – znicz
ein Grablicht an|zünden – zapalać znicz
das Streichholz (ö, er) – zapałka
das Feuerzeug (e) – zapalniczka
der Grabschmuck – stroik
das Gesteck (e) – kompozycja kwiatowa
die Todesanzeige (n) – nekrolog
tot – zmarły
der Tot – śmierć
die Beerdigung  (en) – pogrzeb
auf die Beerdigung gehen – iść na pogrzeb
einen Toten beerdigen / beisetzen – pochować zmarłego
das Bestattungsinstitut (e) – zakład pogrzebowy
der Sarg (ä, -e) – trumna
einsargen – składać do grobu 
die Seelenmesse (n) – msza żałobna
beweinen – opłakiwać kogoś
kondolieren – składać kondolencje
im Krematorium eingeäschert werden – zostać skremowanym
die Leiche (n) – zwłoki, trup, padlina
die Leiche einäschern – kremować zwłoki
ein Testament verfassen / schreiben – sporządzić / napisać testament
das Vermögen – majątek
jmdm. etw. vererben – pozostawić coś komuś w spadku
jmdm. etw. vermachen – zapisać coś komuś (w testamencie)
etw. erben – odziedziczyć coś
… hat das Zeitliche gesegnet. … pożegnał się z tym światem.
… ist von uns gegangen. – … odszedł od nas.

W języku potocznym również można znaleźć wyrazy związane ze śmiercią, np.:

verrecken – zdechnąć, wyciągnąć kopyta
abratzen – wykitować
einen Abgang machen – wykitować
krepieren – zdechnąć (wulg.)
draufgehen – zginąć
jmdn. / etw. über Klinge springen lassen – zabić, zniszczyć kogoś, poświęcić
hops|gehen – zginąć
ein|schlummern – umierać
seine letzte Reise an|treten – przejechać się na tamten świat
zu Staub werden – obrócić się w proch
den Geist aufgeben – wyzionąć ducha

sich im Grabe um|drehen – przewracać się w grobie
Wenn mein Opa das hören könnte, würde er sich im Grabe umdrehen! – Gdyby mój dziadek mógł to usłyszeć, przewróciłby się w grobie!

jmdn. ins Grab bringen – wpędzać kogoś do grobu
Willst du mich ins Grab bringen? – Chcesz mnie wpędzić do grobu?

mit einem Bein im Grab stehen – być jedną nogą w grobie
Der Patient stand schon mit einem Bein im Grab, aber er erholte sich wieder. – Pacjent był już jedną nogą w grobie, ale odzyskał siły.

etw. mit ins Grab nehmen – zabrać coś  ze sobą do grobu
Viele Geheimnisse wurden mit ins Grab genommen, viele von ihnen sind weiterhin nicht geklärt. –Wiele tajemnic zostało zabranych do grobu, wiele z nich pozostaje nierozwiązanych.

wie ein Grab schweigen – milczeć jak grób
Monatelang schwieg sie wie ein Grab darüber, dass sie sich ein neues Auto gekauft hatte. – Przez wiele miesięcy milczała jak grób, że kupiła sobie nowy samochód.

ums Leben kommen – umrzeć, zgniąć
Mein Opa kam ums Leben bei einem Unfall. – Mój dziadek zginął w wypadku.

jmds .Uhr / Zeit ist abgelaufen – czyjś czas minął
Diese Frau spürte seit ein paar Tagen, dass ihre Zeit schon abgelaufen war. – Ta kobieta czuła od kilku dni, że jej czas już minął.

jmds. letzte Stunde ist geschlagen – wybiła / nadeszła czyjaś godzina
Als er gestern ihn sah, wusste er, dass seine letzte Stunde geschlagen war. – Kiedy go wczoraj zobaczyć, wiedział, że nadeszła jego ostatnia godzina.

jmdn. zur letzten Ruhe betten – pochować kogoś
Mein Mann wollte in seiner geliebten Stadt zur letzten Ruhe gebettet werden. – Mój mąż chciał zostać pochowany w swoim ukochanym mieście.

ins Gras beißen – gryźć ziemię
Nachbarn sagen, dieser Penner wohl schon seit Tagen ins Gras gebissen habe. – Sąsiedzi mówią, że ten menel chyba od kilku dni gryzie ziemię.

jmds. Stunden / Tagen sind gezählt – czyjeś godziny / dni są policzone
Der Polizeipräsident weiß bereits, dass seine Tage in diesem Amt gezählt waren. – Komendant już wie, że jego dni na tym stanowisku są policzone.

die Radieschen von unten betrachten / ansehen / begucken / anschauen – wąchać kwiatki od spodu
Der Junkie hat Amphetamin überdosiert und beguckt die Radieschen von unten. – Ćpun przedawkował amfetaminę i wącha kwiatki od spodu.

sich (+Dat.) sein eigenen Grab schaufeln – kopać sobie samemu grób
Mit dieser Entscheidung hat er sich sein eigenes Grab geschaufelt. – Tą decyzją sam wykopał sobie grób.

die Augen für immer schließen – zamknąć oczy na zawsze / na wieki
Mein geliebter Hund hat seine Augen für immer geschlossen. – Mój ukochany pies zamknął swe oczy na zawsze.

seine Seele / seinen Geist aushauchen – wyzionąć ducha
Nachdem er sein größtes Geheimnis enthüllt hatte, hauchte er seine Seele aus. – Po tym jak wyjawił swoją największą tajemnicę, wyzionął ducha.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *