Czasowniki podobnie brzmiące – warten, erwarten, abwarten

W języku niemieckim występują wyrazy, które mogą się mylić ze względu na swoją pisownie, ponieważ wyglądają podobnie. Dziś omówimy sobie trzy czasowniki, których podstawą jest wyraz “warten”.

warten – erwarten – abwarten

warten (auf + Akk.) – czekać
(na coś konkretnego, fizycznego)
Ich warte schon seit 30 Minuten auf dich. – Czekam na Ciebie od 30 minut.
Es hat mir nicht gefallen, dass sie mich so lang haben warten lassen. – Nie podobało mi się, że kazali mi na siebie tak długo czekać. 
Ich warte drinnen. – Zaczekam w środku.
Er wartet auf der Bank, bis seine Freundin kommt. – On czeka na ławce, aż przyjdzie jego dziewczyna.

Synonimy:
gedulden – czekać
sich (+Akk.) in Geduld fassen – uzbroić się w cierpliwość
ab|passen – czatować na kogoś
aus|harren – wytrwać
harren (auf +Akk.) – wyczekiwać kogoś / czegoś (na kogoś / coś)

erwarten – oczekiwać, spodziewać się czegoś / kogoś
(coś o czym się wie lub ma nadzieję, że się wydarzy)

Du kannst nicht von mir erwarten, dass ich immer an alles denke. – Nie możesz ode mnie oczekiwać, że zawsze o wszystkim pomyślę. 
Die Bürger erwarten, dass sie gefragt werden. – Obywatele oczekują, że będą pytani o zdanie.
Wir erwarten ein zweites Baby. – Spodziewamy się drugiego dziecka.
Ein Lehrer erwartet von seinen Schülern, dass sie stets ihre Hausaufgaben machen. – Nauczyciel oczekuje od swoich uczniów, że będą zawsze robili swoje zadanie domowe. 

Synonimy:
sich (+Dat.) erwarten [von (+Dat.)] – spodziewać się czegoś [po kimś]
vermuten – przypuszczać
eingestellt sein auf (+Akk.) – być nastawionym na coś

ab|warten – odczekać, poczekać
(jak rozwinie, zmieni się lub zakończy coś, np. konkretna sytuacja)
Alles, was er tun kann, ist einfach abwarten und sehen, was es geschieht. – Jedyne, co może zrobić, to po prostu poczekać i zobaczyć, co się stanie.
Wir müssen abwarten und sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt. – Musimy poczekać i zobaczyć, jak ten projekt się rozwinie.
Ich wollte den richtigen Zeitpunkt abwarten. – Chciałam poczekać na odpowiednią chwilę. 

Synonimy:
ab|passen – wyczekać (stosownej chwili)
auf sich (+Akk.) zukommen lassen – poczekać na rozwój spraw
sich gedulden – czekać cierpliwie

Znasz jeszcze jakieś czasowniki, które pisownią są zbliżone do siebie, ale posiadają inne znaczenie?

Więcej omówień podobnych do siebie słówek znajdziesz w moim e-booku "Przestań się mylić".

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *